Når man er medlem af en a-kasse så indbetaler man hver måned et kontingent til a-kassen.

Dette beløb giver ret til fradrag hos Skat. Rent praktisk betyder det at man kan trække 31 kr. fra hver gang man betaler 100 kr. Det betyder at prisen for at være medlem af en a-kasse er ganske lille, og koster reelt kun ca. 300 netto kroner om måneden.

Eksempel før og efter skat

Business Danmark 445 kr. 307 kr.
min A-kasse 445 kr. 307 kr.
CA a-kasse 464 kr. 320 kr.

Du skal selv sørge for at få fradraget

Det er op til en selv at oplyse Skat at man er medlem og betaler kontingent hos en a-kasse. Dette gøres under skats tast selv, og gøres således.

  • Log ind på https://www.tastselv.skat.dk/ og log ind med dit NemId
  • Gå til “Ret forskudsopgørelse”
  • Tryk på “Vis øvrige rubrikker” ved Indkomster og fradrag
  • Find punktet “Ligningsmæssige fradrag”
  • Rubrik 52 udfyldes med det beløb der bruges på a-kasser
  • Til slut trykkes der på forstsæt og godkend