Uanset hvilken a-kasse man ønsker at være medlem af, så skal man betale kontingent. Kontingent varierer lidt  fra a-kasse til a-kasse, men er opbygget på samme måde uanset hvilken a-kasse man ønsker at tilmelde sig.

A-kasse kontingentet er sammensat af et beløb til staten kaldet statsbidrag på 331 kr. pr. måned, og er det samme uanset hvilken a-kasse man vælger. For en god ordens skyld skal det nævens at statsbidraget kun udgør en femtedel af det samlede beløb som staten udbetaler i dagpenge, så det er ikke en selvfinansierende løsning, men et gode man kan få i et velfærdssamfund som det danske.

Derudover skal der betales et ATP-bidrag som er på 6 kr. pr. måned, dette beløb er også fast.

Den sidste del af kontingentet er det der hedder administrationsbidraget, og er det beløb som den enkelte a-kasse skal have og fastsættes af hver enkelt a-kasse, derfor bliver priserne på et a-kasse medlemskab også forskelligt alt efter hvem man vælger. Hvis du ønsker at finde et godt tilbud, så se efter en billig a-kasse her. Hver enkelt a-kasse har en pligt til at vejlede dig i forbindelse med spørgsmål og hjælpe dig ved henvendelser.

Der kan være mange penge sparet ved at vælge den billigste arbejdsløshedskasse fremfor den dyreste, og uanset hvilken en man vælger, så har man den samme ret til dagpenge, så længe man opfylder de generelle krav. Hvis man ikke betaler for sit medlemskab, så bliver tilmeldingen ophævet og retten til at få udbetalt dagpenge ophævet.

Er du elev, lærlinge eller studerende, så kan du få gratis medlemskab.