Det kan være fristende at tage på ferie udlandet mens man er på dagpenge, men for at modtage dagpenge skal man som udgangspunkt være i Danmark.

I tre situationer er det dog muligt:

  • Man tager til udlandet og vender tilbage inden for det samme døgn
  • Man rejser til udlandet i forbindelse med jobsøgning (max. op til tre måneder)
  • Man har en jobsamtale i udlandet og kan dokumentere en jobsamtalen. Hvis dette er tilfældet, så er man berettiget til fem dages dagpenge i udlandet.

Har man planer om at søge job i udlandet, så skal der være en aftale herom inden. Det kræver i praksis at man sender en ansøgning til sin a kasse og for at få ansøgningen godkendt, så skal man leve op til en række krav.

De er:

  • Man skal være medlem af en a kasse
  • Man er bosat i Danmark indtil afrejse
  • Man har anciennitet til at få dagpenge
  • Man er dansk statsborger (eller i et EØS land)
  • Jobcenteret har haft dig som fuldtidsledig i minimum fire uger
  • Man har ansøgt om udrejse minimum 4 uger inden afrejsedagen

Reglen omkring ansøgning minimum 4 uger inden, den kan i visse tilfælde gradbøjes, hvis man har en god grunds hertil, f.eks hvis mna kan dokumentere en jobsamtale i udlandet eller lignende. Finde rman et job i udlandet, så skal det pointeres at ,man mister retten til dagpenge i Danmark, og man skal have en arbejdsløshedsforsikring i det pågældende land. Lykkedes det ikke for dig at finde et job i udlandet indenfor tre måneders fristen, så skal man vende retur mod Danmark og melde sig som ledig ved Jobcentret endnu en gang.

Vi anbefaler til hver en tid at tage kontakt til sin a kasse inden man drager udenlands, da reglerne er meget komplekse og kan være svære at gennemskue.