Det som kaldes lønsikring er i praksis en ekstra forsikring, som træder i kraft i forbindelse med en fyring, og kan sikre dig mod at falde igennem sikkerhedsnettet.

Ledighed fylder meget i dagens medier, og i den forbindelse kan det være en god ide at overveje om lønsikring er noget for en. I juni 2012 var der ca. 100.000 danskere der havde tegnet en arbejdsløshedforsikring

Arbejdsløshedsforsikringen bliver udbudt af forsikringsselskaber og a-kasser, og fungerer ved at man betaler et månedligt beløb, mod at man ved en fyring, så modtager et fast månedligt beløb i en aftalt periode, som er udover den de godt 17.000 kr, som er det maksimale man kan modtage fra a-kassen i form af dagpenge.

Lønsikring er ikke et standardprodukt, og hvis man ønsker at benytte sådan et produkt, så skal man huske at gennemgå alle betingelser, da de varierer meget fra selskab til selskab.

Det er desuden værd at bemærke at man typisk skal have betalt præmie i 12 måneder, før at man kan blive dækket af ordningen. Derudover er der i mange selskaber en karensperiode, hvilket svarer til en periode med selvrisiko på et sted mellem en til tre måneder, hvor du ikke kan få penge udbetalt. Heldigvis er der nogle selskaber som ikke benytter karens.

Vi anbefaler

CA a-kasse eller Business Danmark. Hvis man er offentlig ansat kan FOA være et alternativ.

Husk på at lønsikring er fradragsberettigetligesom kontingentet til  a-kassem, hvilket i praksis betyder at man ca. får en tredjedel af den månedlige indbetaling dækket via skatten.

Sådan finder du af om arbejdsløshedsforsikring er noget for dig

Det er ikke alle der har lige meget gavn af lønsikring, og det kan derfor være en god ide at vurdere ens aktuelle situation. Hvis du f.eks har en indkomst på under 22.000 kr om måneden, så er lønsikring ikke noget aktuel.

Jobsituation

Alt efter hvor i landet og indenfor hvilken branche man er beskæftiget, så varierer sandsynligheden for at man kommer til at gå ledig. Desuden skal man se på hvor lang opsigelse man har, og hvor svært det ville være at finde et nyt job. I den sammenhæng så kan det også være relevant, at vurdere om man evt. kunne skifte over i en anden branche, eller om man er låst i sin søgen på et evt. nyt job.

Privatøkonomi

Forudsat at man er medlem af en a-kasse, så får man udbetalt godt 17.000 kr. før skat. Det er derfor en god ide at få et overblik over alle ens udgifter, og regne sig frem til om man kan klare sige for den indtægt man modtager på dagpenge. I den forbindelse er det også interessant at kigge på om der evt. er nogle udgifter man kan skære væk, hvis det bliver nødvendigt. Alternativt kan man også se på om man har en opsparing, som man kan tære på i en periode udenfor arbejde.

Konklusion

Ved at kigge ens situation igennem skal man gerne komme frem til, om man ved en evt. fyring kommer til at mangle penge. Hvis dette er tilfældet skal man seriøst overveje lønsikring.