A-kassepartner.dk er lavet med et ønske om at være den bedste ressource stillet til rådighed for folk der ønsker information om de danske a-kasser.

Vi har ingen tilknytning til a-kasserne, men kan i nogle tilfælde få en indirekte betaling i forbindelse med nye indmeldinger.

Siden markedet for arbejdsløshedskasser blev givet frit i 2002 har der været et større behov for information omkring de enkelte a-kasser. Mange ønsker et billigt kontingent og vil samtidig gerne være sikker på at få en ordentlig behandling. Med denne side er vores håb at skabe det overblik, som den enkelte danskere har krav på. De nye tider med tværfaglige betyder derfor også at konkurrencen a-kasserne imellem er blevet øget, de gamle fagligt afgrænsede a-kasser med en tung organisation kan ikke længere sidde på deres hænder, men er nødt til at gøre et godt stykke arbejde for at bibeholde deres medlemmer. Det samme gælder selvfølgelig de de tværfaglige a-kasser, men ud fra vores test, så er det dem der generelt scorer højest, og det kunne derfor tyde på at det er dem der mest omstillingsparate, og imødekommer medlemmernes behov.

Vores holdning

Vi tror på et frit marked med fokus på udvikling, hvor det er de bedste der når længst.

A-kasserne spiller en stor rolle i samfundet og har et enormt ansvar når det kommer til at holde Danmark i gear, og hvis de enkelte a-kasser lever op til vores holdning, så er Danmark godt kørende.

Hvis man ønsker at komme i kontakt med os, så gå til vores kontaktside.