For studerende

Hvis man er studerende, så er det muligt at blive gratis medlem i en a-kasse, for andre grupper er dette ikke muligt. Det kræver hverken at du har et studiejob eller anden form for arbejde, der er kun krav til din uddannelse alder.

Betingelser man skal overhold for at få gratis a-kasse

Ford dig yngre end 30 år

  • I gang med en uddannelse på minimum 1,5 års varighed svarende til 90 ECTS point.
  • Bopælsamt ophold i Danmark inden uddannelses start.
  • Gratis medlemskab kan kun gives for et år ad gangen, og max. i fem år sammenlagt.
  • Gratis a-kasse stopper ved endt uddannelse eller hvis man fylder 30 år.
  • Et gratis kontingent er kun muligt hvis man ikke har en bruttoindtægt på mere end 215.020 kr. om året (tal fra 2015).
  • Man må ikke modtage anden offentlig forsørgelse, det kan være pension, kontanthjælp osv.

Et tip!

Når man har afsluttet sin uddannelse gælder det om at meddele a-kassen dette seneste 14 dage efter man er færdig, ellers falder retten til dagpenge væk.

Er over 30 år ? så ahr du stadigvæk mulighed for at være medlem gratis hvis du opfylder yderligere ting

  • Er tilmeldt efterlønsordningen og har været det siden 30 års dagen.
  • Ved påbegyndelse af uddannelse var beskæftigelseskravet på 1.924 timer indenfor de seneste som a-kasse medlem opfyldt.

Det er de færreste der opfylder disse krav, og i stedet kan det anbefales lave et deltidsmedlemskab, da man skal betale mindre i kontingent, men har mulighed for at optjene anciennitet. Dette vil gæler for det sidste år af uddannelsen, da det koster ca. 4.000 kr.i kontingent og sikre dig at du undgår en måneds karantæne ved endt uddannelse, hvilket sikre dig 14.690 kr. med det samme, altså en god investering for dig.

For lærlinge og elver

Er man elev eller lærling, så har man også mulighed for at få et gratis medlemskab hvis dine elev/lærlinge løn ikke overstiger 215.020 kr. om året. Er man elev eller lærling så vil det typisk være de gamle traditionelle a-kasser man er medlem hos, det er dog værd at nævne at disse er noget dyrere når man er færdig uddannet, og skal til at betale kontingent, så hvis man ønsker en billigere løsning, så kan det være en god ide at kigge nærmere på de tværfaglige a-kasser hvis man ønsker en billig a-kasse.

En anden fordel ved de frie a-kasser er også at man ikke behøver at være medlem af en fagforening, hvor det er meget svært at slippe uden om hos 3F, Metal FOA osv.